Werkplaats Thorbecke

19 oktober 2008 - 7 december 2008
Den Haag

Visies op een nieuw monument

Eind 2007 bekrachtigde de Haagse gemeenteraad het initiatiefvoorstel voor een standbeeld voor Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872), de grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. De initiatiefnemer, mevrouw Oosterholt (raadslid, VVD), benadrukte in haar voorstel dat het beeld herkenbaar en van waardige kwaliteit moest zijn. Deze en enkele impliciete aannames uit het voorstel prikkelden ons:

Kennelijk is hedendaagse kunst in de algemene opinie nog steeds synoniem met abstractie en ontoegankelijkheid? En wat wordt bedoeld met herkenbaarheid: de gestalte of het gelaat van de persoon Thorbecke, de staatsman Thorbecke, de revolutionair Thorbecke, de verbeelding van zijn gedachtegoed...? En voor wie: de Hagenaar, de politiek bewuste burger, nieuwe burger, de toerist, passant...? 

Lees verder @ Stroom

Dit is een PDF download